Posledné články
INOVÁCIA PRE SPOLOČNOSŤ: NOVÁ VÍZIA (ÚVOD)


MULTIMEDIÁLNE DVD PROJEKTU KEGA č. 037STU-4/2012 (ÚVOD)


Multimediálne DVD APVV č. LPP-0384-09 (ÚVOD)


Logistika výkonného podniku (ÚVOD)


Marketingové nástroje tvorby environmentálnej politiky podniku (ÚVOD)


SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP K RIADENIU INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI (ÚVOD)


Medzinárodný rok planéty Zem (Z VEDY A TECHNIKY)


OBÁLKY KNÍH EDÍCIE SCSS "TEÓRIA A PRAX MANAŽÉRSTVA" (Z EDÍCIE TPM)
  [1] 2   Next


Posledné obrázky


 
Vážení návštevníci "SCSS TUR"

Vážime si Váš "trvalo udržateľný záujem" o informácie, ktoré poskytuje náš portál. Sme si vedomí záplavy informácií zo všetkých súčasných moderných informačných zdrojov, a preto si nerobíme nárok na ich úplnosť. Rovnako sme však presvedčení, že vysloviť vlastný priamy, či sprostredkovaný názor je právo, ale hlavne povinnosť slovenskej inteligencie v globalizujúcom sa svete. Preto, bez ambície byť "svetoví", sa pridávame k známym i anonymným priaznivcom a nasledovateľom myšlienok TUR na planéte zvanej Zem.

S úctou k všetkým ľuďom dobrej vôle -

Peter Sakál, Gabriela Hrdinová

a Jozef Výboch.

ČLÁNKY

Publikoval Peter Sakál
Publikované: November 20, 2015
Vytlačiť    Poslať mailom

[Celý článok...]


Pozrieť komentáre (0)

 

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

 - http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/Dokumenty/ETICKY_KODEX_2016.pdf

 

KONFERENCIE

- VI. medzinárodná vedecká konferencia: "Paradigmy zmien v 21. storočí – Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika" -

 http://paradigmchanges.sk/ ; http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/344_zbornik-adaptacne-procesy-a-pulzujuca-ekonomika.pdf ; http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6428

 - VIII. Всероссийская научно-практическая конференция: "Инновационные технологии социально-экономического развития регионов России" -

 http://ufa-isei.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/

-  XVI. Международная научная конференция «Управление экономикой: методы, модели, технологии» — 2016

 http://bcugatu.ru/мнк/

-  Konferencie MTF STU TRNAVA - http://www.mtf.stuba.sk/sk/konferencie.html?page_id=8758

-  IN-TECH 2016 International Conference on Innovative Technologies runs from 06.09.2016 to 08.09.2016 in Prague, Czech Republic - http://www.in-tech.info/

-  Kalendář akcí Ostravská univerzita v Ostravě - http://www.osu.cz/index.php?id=3042&retez=&typakce=k&zob=n&filtr=a&zaznamu=20&datum1=&datum2=&retez=     

-  Третий Российский экономический конгресс - http://www.econorus.org/congress.phtml

-  Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина - "Системное моделирование социально-экономических процессов" - http://www.smsep.ru/

-  4th International Conference “ LOGISTICS SYSTEMS IN ECONOMY – IT SOLUTIONS” - http://logistics.uz.zgora.pl/

- The 6th International Conference on Applied Mechanics and Civil Engineering (AMCE 2016) - http://www.sree.org.uk/conferences/amce2016.html
 
-  Международные научные и зарубежные конференции - http://sowa-ru.com/ ; http://eee-science.ru/ 
-  Финансы, учет, анализ и статистика: международный научный е-симпозиум - http://mcnip.ru/service/conference-finance-accounting-analysis-statistics-2016/
 

 

ČASOPISY

- Aviatorhttp://www.ugatu.ac.ru/arhiv-gazety-aviator.html

Ekonomický časopis - http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis

Ekonomika a spoločnosť - https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=582

- FÓRUM MANAŽÉRA - http://www.mtf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-priemyselneho-inzinierstva-manazmentu-a-kvality/o-ustave/casopis-forum-manazera.html?page_id=5278

                               - http://www.forummanazera.sk/sk/index.php

- Internetový časopis MTF STU Trnavahttp://www.mtf.stuba.sk/sk/internetovy-casopis.html?page_id=2450

- Kvalita - https://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2016-pdf/casopis-kvalita-1-2016 

- MANEKO -  http://www.maneko.sk/casopis/index.php

- Marketingové noviny - http://www.marketingovenoviny.cz/  

- Moderní řízení - http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/moderni-rizeni/

- Problemy razvitija territoriji - http://pdt.vscc.ac.ru/

- PROIN -  http://www.ceitgroup.eu/index.php/sk/casopis-proin?view=html5flippingbook

- Procesný manažér - http://www.sapria.sk/web/sapria.php?f=2_casopis_cisla.htm 

- Sever i rynok - http://www.iep.kolasc.net.ru/journal/ 

- SPEKTRUM -  http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/univerzitny-casopis-spektrum.html?page_id=115&bw=true

- STROJÁRSTVO - http://www.engineering.sk/casopismagazine 

- Transfer inovácií - http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/

- Vedecké práce MTF STU Trnavahttp://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/casopis-vedecke-prace.html?page_id=5489

- Výkonnosť podniku - http://www.vusem.sk/sk/vedecky-casopis

- Zahraničná politika - http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/o-nas/ 

- ZEM A VEK -  http://zemavek.sk/ 

 

 PARTNERI

- http://www.ergovia.sk/

- http://www.innov8.sk/

https://www.simplan.de/de/

- http://www.nanosvet.sk/

- http://www.ibc.sk/onas.php

- http://www.ekonom.sav.sk/

- http://www.stuba.sk/

- http://www.mtf.stuba.sk/

- http://www.vusem.sk/

- http://www.inlook.eu/

http://www.unms.sk/

- http://www.cvzp.sk/

- http://www.iz.sk/sk/

- http://www.blf.sk/business-leaders-forum

- http://www.nadaciapontis.sk/

- http://byznysprospolecnost.cz/

- http://www.businessprospolecnost.cz/byznys-pro-spolecnost.html

- www.sapria.sk  

- http://www.sario.sk/

http://euractiv.sk/ 

- http://zemavek.sk/

- http://www.jimejinak.cz/

- http://www.vsb.cz/cs/

- http://mendelu.cz/

- http://www.tuzvo.sk/sk/

- http://www.sjf.stuba.sk/

- http://www.sjf.tuke.sk/

- http://www.fstroj.uniza.sk/

- http://wz.prz.edu.pl/pl/

- http://www.uiowa.edu/

- http://mpei.ru/

http://ufa-isei.ru/

- http://www.ugatu.ac.ru/

- http://www.iep.kolasc.net.ru/

- http://inter.istu.ru/

- http://www.istu.ru/

- http://www.uireu.ru/

-  https://www.portalvs.sk/sk/

-  https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

-  https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

-  http://www.apvv.sk/

 

[Všetci reklamní partneri]

 

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Centrum strategických štúdií TUR (ÚVOD)
40816

Multimediálne DVD APVV č. LPP-0384-09 (ÚVOD)
21816

Logistika výkonného podniku (ÚVOD)
14643

MULTIMEDIÁLNE DVD PROJEKTU KEGA č. 037STU-4/2012 (ÚVOD)
13836

CD - Strategický manažment v praxi manažéra (ÚVOD)
11410

Vlastný vyhľadávací nástroj

© 2007 - 2011 SCSS.sk | Created by ARTTECH WebDesign | Spravované systémom GalileoX od spoločnosti ARTTECH